Cấp độAssets(USDT)orKhối lượng giao dịch 30 ngày (USDT)Nhà sản xuấtNgười nhận
Lvl1< 100,000/< 100,0000.25%0.35%
Lvl2< 100,000/< 5,000,0000.09%0.11%
Lvl3< 100,000/< 10,000,0000.08%0.10%
Lvl4< 100,000/≥ 10,000,0000.06%0.08%
Lvl5< 100,000/≥ 20,000,0000.05%0.07%